Nordic Food Industry banar väg för svensk livsmedelsindustri

9 augusti, 2019

Hur kan ny teknik lösa livsmedelsindustrins utmaningar? Det blir den avgörande frågan på den nya mötesplatsen Nordic Food Industry 5-6 november.

Livsmedelsindustrins nya arena Nordic Food Industry, som arrangeras på Svenska Mässan 5-6 november 2019 får ytterligare tyngd när fler samarbetspartners ansluter sig för att möta livsmedelsindustrins utmaningar.

”I år kommer vi bjuda in till en innovativ och lösningsorienterad tvådagarskonferens med aktiviteter och workshops”, säger Martin Claeson, affärsansvarig för Nordic Food Industry.

Seminarieprogrammet utformas i samarbete med bland andra RISE, Sweden Food Arena, Livsmedelsföretagen, LivsmedelsFöreningen, Tillväxtverket och Vinnova.

Nordic Food Industry får tre fokusområden: Automatisering och digitalisering, Produkt- och processutveckling samt Smarta förpackningslösningar och resurseffektiva fyllnadstekniker.

Innovationspartner till Nordic Food Industry är forskningsinstitutet RISE, vars fokus är att främja hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom samverkan och utbyte med akademi och företag. RISE medverkar bland annat genom det nystartade samverkansprojektet Nordic Food Partnership, som har en öppen workshop under konferensen.

Deltagare i projektet är livsmedelsföretag, universitet och organisationer som Sweden Food Arena och Food Science Sweden – och deras motsvarigheter i de nordiska grannländerna.

”Nordic Food Partnership ska spegla de behov och styrkor som finns inom livsmedelsbranschen. Utgångspunkten är företagen och deras behov kring utveckling, vad forskarna kan bidra med och hur vi tillsammans kan bygga nordiska mervärden i en internationell kontext”, förklarar Charlotte Eklund-Jonsson, chef för innovations- och företagsutveckling på RISE Jordbruk och Livsmedel.

”Vi bjuder in aktörer från hela Norden till workshopen på Nordic Food Industry. Samtidigt är det ett öppet forum, där alla är välkomna att delta.”

Under dagarna arrangeras även studiebesök på RISE’s forskningsanläggning i Göteborg. Där kan besökarna följa arbetet i pågående och planerade forskningsprojekt och även få en titt på testbäddar. Bland annat visas testanläggningar för pilotproduktion av livsmedel, sensorik-laboratorium, skonsam torkning, grön extraktion, rengöring och desinfektion, samt mikrovågs- och infrarödbehandling.

”Nästa år, den 6-8 oktober 2020, satsar vi på en fullskalig mässa med utställning”, berättar Martin Claeson.

Då arrangeras Nordic Food Industry parallellt med ProcessTeknik och Scanautomatic.