Zoégas kafferosteri i Helsingborg är redan klimatneutralt.

Nestlé ska vara koldioxidneutralt senast 2050

26 september, 2019

Senast 2050 ska Nestlé vara koldioxidneutralt. Med detta vill Nestlé leva upp till Parisavtalets mål att begränsa en global temperaturökning med 1,5 grader.

Nestlé har arbetat aktivt i tio år med att reducera sina utsläpp. På företagets 100 största distributionscenter har växthusgaserna minskat med närmare 40 procent de senaste fyra åren. Sedan 2014 har hela verksamheten minskat utsläppen motsvarande 1,2 miljoner bilar.

”Vårt kafferosteri i Helsingborg och vår barnmatsfabrik i Åbo är redan idag klimatneutrala. De släpper inte ut någon koldioxid och har inget avfall till deponi, så vi är på god väg. Nästa steg för oss är att säkerställa att transporterna till och från fabrikerna blir utsläppsfria”, säger Jonas Holfve, Sverigechef Nestlé.

För att nå målet till 2050 ska Nestlé bland annat:

  • Lansera produkter som har en bättre miljömässig profil och lägre miljöpåverkan och som samtidigt bidrar till en balanserad och varierad kost, bland annat genom att öka andelen växtbaserade produkter. Nestlé kommer också att göra om sina existerande produkter och gå över till alternativa förpackningsmaterial.
  • Öka takten på projekt inom jordbruket för att absorbera mer koldioxid. Nestlé kommer också att plantera träd och förbättra den biologiska mångfalden.
  • 100 procent förnybar elektricitet i fabriker, lagerlokaler och kontor. Detta kommer medföra att leverantörer kan investera i ny infrastruktur såsom vind och sol.

”Klimatförändringar är ett av de största hoten vi står inför som samhälle. Det är också en av de största riskerna för vår verksamhets framtid. Tiden håller på att rinna ut för oss för att undvika de värsta effekterna av den globala uppvärmningen. Det är därför vi sätter en djärvare ambition att nå en framtid utan utsläpp. Genom att använda Nestlés globala resurser och branschkunskap, vet vi att vi kan göra stor skillnad. Vår resa mot nollutsläpp har redan börjat. Nu påskyndar vi våra ansträngningar, säger Mark Schneider, VD för Nestlé.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!