Magnus Johansson och Lena Lindahl på Nibble Gårdsgris är de första vinnarna av priset Årets Klimatbonde.

Nibble Gårdsgris första vinnare av Årets Klimatbonde

11 april, 2019

Nibble Gårdsgris är vinnare av det nya priset Årets Klimatbonde, som delas ut av White Guide Green och Svenskt Sigill Klimatcertifierad. 

”Det här känns jättehärligt! Utan att tänka klimat och på vilket sätt just vår verksamhet påverkar naturen omkring oss finns det ingen framtid”, säger Magnus Johansson och Lena Lindahl på Nibble Gårdsgris.

Juryns motivering:

”Nibble gårdsgris kombinerar klimatsmart produktion med god djuromsorg och har ett gediget kretsloppstänkande. Nibble Gårdsgris har en lång historia av att arbeta med kontinuerliga förbättringar för ett mer hållbart jordbruk. De samverkar med forskare för att hitta nya metoder att sänka sin miljöpåverkan och behålla en god djurvälfärd. De arbetar med energieffektivisering genom att bygga unika energisnåla stallar och de använder bara förnybar el samt är andelsägare i en solelspark.

Det som imponerade mest på juryn var Nibbles systematiska arbete med kväveeffektivitet och kretslopp av näring på gården, vilket är den mest betydande källan till klimatgaser på en grisgård. Nibble är klimatcertifierade inom Svenskt Sigill. De är duktiga kommunikatörer och genom sina produkter har de konkreta alternativ för kunder som vill välja ett mer klimatsmart alternativ.”

Totalt fanns sju nominerade till priset Årets Klimatbonde, som har instiftats av White Guide Green och Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Med det nya priset vill de lyfta den svenska bondens klimatarbete, som ofta pågår i det tysta.

Priset Årets Klimatbonde går till någon som:

  • är en primärproducent i Sverige
  • arbetar målmedvetet för att ständigt minska sin verksamhets klimatpåverkan
  • är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Självklart tar hen samtidigt ansvar för djur och natur
  • har en koldioxidsnål energianvändning
  • kommunicerar kring sitt klimatarbete och är ett föredöme för andra

Juryn bestod av: Ola Hansén (ersatte Anna Richert), senior rådgivare hållbar energi och klimat, Världsnaturfonden WWF, Louise König, Senior advisor inom hållbart företagande och konsumtion, Malin Komaiszko, projektledare White Guide Green och Katarina Ahlmén, kvalitetschef Svenskt Sigill.