Nestlé vill få in fler kvinnor på höga chefsposter

8 mars, 2019

Nestlé vill öka jämställdheten på global nivå. Målet är att 30 procent av de 200 toppositionerna inom företaget ska innehas av kvinnor år 2022, en ökning från dagens 20 procent.

I Norden är 53 procent av cheferna på Nestlé kvinnor och på den högre chefsnivån, direktör, har andelen ökat från 33 till 47 procent. De senaste åren har företaget även ökat andelen kvinnor på chefsposter på global nivå till 43 procent.

För att ytterligare säkerställa att alla inom företaget har likvärda chanser till utveckling kommer man vidta ett antal åtgärder globalt:

• Stötta alla chefer att skapa en inkluderande arbetsplats och säkerställa att alla är tränade i ”unconscious bias” – undermedvetna fördomar.

• Skapa mentorprogram för att förbereda kvinnor med potential för seniora positioner.

• Anställa fler kvinnor till seniora positioner.

• Säkerställa att högre chefer tar ansvar för att nå en jämställd nivå, med tydliga mål.

• Rapportera om utvecklingen i Nestlés årliga Creating Shared Value report.

• Uppmuntra användningen av Nestlés betalda föräldrapenning och flexibla arbetspolicy.

”Det är helt enkelt det rätta att göra. Vi tror att en mer diversifierad arbetsplats med fler kvinnor i toppen gör Nestlé till ett ännu bättre företag. Vi vet att genom att förbättra jämställdheten så medför detta även att vi fattar bättre beslut, får bättre idéer och fler nöjda medarbetare”, säger Mark Schneider, CEO på Nestlé.

Relaterade