Foto: Tina Stafrén

Naturnära matupplevelser viktiga för svensk måltidsturism

12 oktober, 2020

De starkaste trenderna inom internationell måltidsturism är trygga och informella matupplevelser, samskapande måltider, måltidsupplevelser online samt smak för det lokala unika, naturnära och hållbara. Det visar årets Trendrapport 2020 Måltidstrender från Visit Sweden.

Intresset för det Sverige erbjuder i form av naturlig och hälsosam mat och dryck, hållbarhet samt vacker, unik och orörd natur är fortsatt starkt och kommer att öka enligt rapporten. Det finns även tecken som visar att intresset för lokal mat och autentiska smaker fortsätter att öka.

De mat- och dryckesintresserade resenärerna blir allt fler och måltidsupplevelser blir viktigare för en destinations attraktionskraft. Enligt den internationella organisationen World Food Travel Associations är måltidsturism inte längre en nischaktivitet för exempelvis ”foodies”, utan en viktig aktivitet för alla resenärer. Mat har enligt trendrapporten också blivit en betydelsefull del i vårt identitetsskapande, samtidigt som hälsa och konsumtionsvanor blivit statussymboler. Det ställer nya och fler krav på en destinations utbud av måltidsupplevelser och produkter, som exempelvis ett bredare utbud av alkoholfria drycker eller måltider anpassade för vegetarianer.

Dessutom visar rapporten att hållbarhetstänket sprider sig till allt fler dimensioner, från val av transport, destination och aktivitet, till måltidsupplevelsen och råvarornas ursprung, samt att digitala format är en förutsättning för besöksnäringens framtid.

”Även om läget för internationell turism just nu är ovisst på grund av pandemin, så är det glädjande att se att intresset för mat och dryck ökar konstant, speciellt inom områden som naturnära, innovativa och hållbara matupplevelser. Där har Sverige riktigt goda förutsättningar att utveckla sina erbjudanden för att attrahera fler måltidsintresserade resenärer framöver. Och jag hoppas att vår trendrapport kan fungera som en värdefull guide och inspiration i det arbetet”, säger Jens Heed, som leder Måltidsturismprogrammet på Visit Sweden.

Målet med Visit Swedens trendrapport är att hjälpa företag och svenska destinationer att se de skiften i omvärlden som påverkar svensk besöksnäring och måltidsturism och underlätta omställning de kommande åren.

Trendrapporten utgör en viktig del i Måltidsturismprogrammet, där Visit Sweden tillsammans med Sveriges regionala turismorganisationer, regioner och storstäder jobbar långsiktigt med att stärka bilden av Sverige som måltidsdestination för att få fler utländska turister att resa till Sverige för matens skull. Mellan 2017 och 2022 ger regeringen och EU genom Landsbygdsprogrammet stöd till Visit Swedens ”Exportprogram för Sveriges måltidsturism”.

Trendrapport 2020 Måltidstrender har sammanställts av Visit Sweden tillsammans med Kairos Future. Den finns tillgänglig i sin helhet här.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!