Mondi utvecklar monomaterial till Unilevers soppförpackningar

13 januari, 2020

Förpackningsbolaget Mondi har utvecklat ett monomaterial, som används till förpackningar för Unilevers torrsoppor under varumärket Knorr.

Läs mer på Packnews.se

 

Relaterade