Ida Lind är talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Minskad ekoareal kan öka mängden bekämpningsmedel

9 december, 2020

Ekologiska Lantbrukarnas nya tvåårs-prognos över areal som kommer att brukas med ekologiska metoder i Sverige pekar på en minskning med 35 000 hektar fram till 2022. Konsekvensen blir att mängden bekämpningsmedel kommer att öka, menar organisationen

Prognosen visar på en nedgång på 5,7 procent jämfört med 2019. Andelen av jordbruksarealen som brukas med ekologiska metoder kommer då att sjunka från 20,4 procent till 19,2 procent.

”En framtida minskning av den ekologiska odlingen enligt vår prognos innebär att vi förflyttar oss tillbaka till 2017 års nivå och att den årliga användningen av bekämpningsmedel i svenskt lantbruk då åter ökar med 15 ton”, säger Ida Lind, talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

”Att avlasta naturen kemiska bekämpningsmedel är viktigt av många skäl, bland annat att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i mark och vatten.”

Ekologiska Lantbrukarna ser flera orsaker till nedgången i den ekologiska produktionen. Den viktigaste är sannolikt de senaste två årens minskade försäljning av svensk ekomat, som bland annat beror på färre kampanjer och ett minskat utbud i handeln. Ett exempel är ekologiska mejeriprodukter, där försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln har minskat med cirka tio procent mellan 2018 och 2020. Det har lett till ett nationellt överskott av ekologisk mjölk och att intresset för omläggning har minskat dramatiskt.

Ekologiska Lantbrukarna menar att det är många som har ett ansvar för att vända trenden – Ekologiska Lantbrukarna som branschorganisation, Krav, miljörörelsen, livsmedelsindustrin och inte minst dagligvaruhandeln, med sitt stora inflytande över hur lätt eller svårt det är att välja ekologisk mat i butiken.

Rapporten kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!