Under hösten 2019 bjuder Jordbruksverket in till sex klusterträffar runt om i landet för att arbetet med den svenska livsmedelsstrategin ska bli mer effektivt. Foto Shutterstock

Mer svensk mat och dryck genom regional samverkan

17 juni, 2019

Under hösten bjuder Jordbruksverket in till sex klusterträffar runt om i landet för att arbetet med den svenska livsmedelsstrategin ska bli mer effektivt. 

Utöver den nationella livsmedelsstrategin, finns idag regionala livsmedelsstrategier i de flesta län. Jordbruksverket har fått uppdraget från regeringen av att främja samverkan mellan aktörer på regional nivå kring livsmedelsstrategin. Målet med träffarna är att bidra till en ännu bättre samverkan mellan ansvariga aktörer inom och över läns- och regiongränser än vad som finns i dag.

”De regionala strategierna har inte tagits fram samtidigt och såväl ägarskapet som genomförandet av dem hanteras olika. De aktörer som arbetar med genomförandet av sina respektive strategier kan därför inspireras av och lära mycket av varandra. De kan även nätverka och samverka mer än idag. Det är viktigt att hjul som redan uppfunnits inte uppfinns igen”, säger Eva Sundberg som är Jordbruksverkets koordinator för uppdraget.

Här finns mer information om uppdraget och klusterträffarna

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!