Menigos klimatkompensation går bland annat till projektet Chulika cookstoves i Raichur, Indien. Foto: ZeroMission AB, Jonneke Oskam, FairClimateFund

Menigo ökar tempot i klimatkompensationen

17 juni, 2021

Förutom ett långsiktigt arbete med att minska företagets egna utsläpp av växthusgaser börjar restauranggrossisten Menigo nu att klimatkompensera genom lokala projekt i Asien och Afrika.

”Att minska våra egna utsläpp är en mycket viktig del i hållbarhetsarbetet. Samtidigt måste vi öka tempot ytterligare med tanke på de globala klimatförändringarna. Därför börjar vi att klimatkompensera den 1 juli. Det innebär också att vi tidigarelägger vårt mål om att bli klimatneutrala från 2050 till 2030”, säger Jonas Köhler, VD på Menigo.

Menigos klimatkompensation går till projekt som bidrar till att bevara skog som binder koldioxid samt förbättrar hälsa och levnadsvillkor för lokalbefolkningen. Det är småskaliga projekt som drivs av icke-vinstdrivande organisationer med stark lokal förankring.

• Bevara skog på Sumatra, Indonesien: Insatsen kommer att göras i området Bujang Raba och innebär åtgärder för att hålla efter skogen och förbättra levnadsstandarden för områdets samhällen. Genom att tillämpa skogsjordbruk, där skötsel av träd kombineras med odling grödor eller bete, kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar.
• Skydda mangroveskog i Kenya: Vanga Blue Forest är ett projekt på gränsen mellan Kenya och Tanzania, som skyddar ett område på 460 hektar mangrove och förbättrar försörjningen för 9 000 människor i tre byar.
• Effektiva spisar till hushåll i Raichur, Indien: Via projektet Chulika cookstoves får hushåll med låga inkomster effektivare spisar, som förbrukar ca 67 procent mindre ved än traditionella spisar. Samtidigt leder den minskade vedanvändningen till en minskad avskogningstakt.

Menigo klimatkompenserar utifrån en prognos som baseras på tidigare klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocols standard. Klimatkompensationen görs i samarbete med ZeroMission, som representerar Fairtrade Climate Standard och Plan Vivo.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!