McDonald’s ska uppnå netto noll utsläpp senast år 2050

6 oktober, 2021

Som en av de första globala restaurangkedjorna åtar sig McDonald´s att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp senast 2050. Målet inkluderar hela McDonald’s verksamhet, både företagets egna klimatrelaterade utsläpp och utsläppen från leverantörskedjan.

McDonald´s presenterar ett nytt globalt klimatmål om att nå netto noll för hela värdekedjan inklusive leverantörer till 2050. Samtidigt kommer även kedjans 2030-mål att revideras för att möta den höjda ambitionen från Science Based Target Initiative, som innebär mål som leder till att Parisavtalets mål för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader nås. De nya 2030-målen kommer att innefatta både restaurangkedjans egen klimatpåverkan och de klimatutsläpp som sker i värdekedjan.

”Att McDonald´s höjer ribban och sätter nollmål i hela värdekedjan globalt kommer att påverka restaurangbranschen och dess leverantörer i hela världen. Att sätta ambitiösa mål, arbeta med utsläpp i värdekedjan och redovisa transparent; det driver på andra företag att minska sina utsläpp och detta kommer vi att se mer av under 2020-talet. Nu visar McDonald´s vägen för andra multinationella företag”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitativet

McDonald´s i Sverige är sedan 2012 medlem i företagsnätverket Hagainitiativet, vars medlemmar arbetar för att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp från egen verksamhet till 2030.

”Med vår storlek bidrar varje initiativ, stort som smått, till att göra skillnad på riktigt. Att vi som en av de första globala restaurangkedjorna fattar beslut om att nå netto noll klimatrelaterade utsläpp senast 2050 känns helt rätt. Vi har fram tills idag tagit stora kliv både i Sverige och globalt för att minska vårt klimatavtryck, men det är dags att vi accelererar vårt arbete ytterligare och fortsätter att minska vårt klimatavtryck för att säkerställa att vi kan nå netto noll senast 2050”, säger Joachim Knudsen, VD för McDonald´s Sverige.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!