Foto: Fanny Haga

Matkalkylator ska få finska hushåll att minska matavfallet

30 mars, 2021

Paulig och Naturresursinstitutet (Luke) lanserar en gratis matkalkylator som hjälper de finländska hushållen att räkna ut mängden av sitt matavfall, dess klimatpåverkan och ekonomiska värde.

En finländsk familj på fyra personer slänger i snitt mat för upp till 500 euro varje år. Totalt uppgår det årliga finländska matavfallet till cirka 500 miljoner euro. Matavfallet uppstår i alla skeden av matens värdekedja och hushållens andel är betydande, åtminstone en tredjedel, enligt forskningen. Koldioxidutsläppet av finländarnas matavfall motsvarar cirka 6 000 miljoner personbilskilometer.

“Vi köper för mycket mat, uppskattar den inte tillräckligt mycket samt kan eller orkar inte utnyttja rester för att tillreda nya rätter. Från matrester får man enkelt ingredienser till exempelvis omeletter, grytor, pastarätter, pizza, piroger och så vidare. Det viktigaste man kan göra för att minska sitt matavfall är att planera mera. Många blandar också ihop bäst före- och sista förbrukningsdag. Faktum är att upp till hälften av maten fortfarande är ätbar när den slängs. Med matkalkylatorn vill vi att hushållen ska få upp ögonen för sitt matavfall, enkelt mäta det och påverka sina vanor och rutiner”, säger Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare på Naturresursinstitutet.

Matkalkylatorn är i första hand riktad mot hushållen, men i framtiden skulle även restauranger och matbutiker kunna dra nytta av den. I nuläget beräknar kalkylatorn, förutom hushållens matavfall, även klimatpåverkan och värdet i pengar.

“Det kan vara svårt för många att ändra vanor, särskilt om man inte ser ett tydligt problem. Vi lade därför till, utöver mängden matavfall och klimatpåverkan, den ekonomiska aspekten i kalkylatorn. Syftet med kalkylatorn är inte att skuldbelägga någon, utan att uppmärksamma hushållen på sina konsumtionsvanor och på så sätt bli en del av lösningen. Kalkylatorn skulle till exempel kunna användas som ett läromedel i grundskolans lektioner om privatekonomi”, säger Kaisa Lipponen, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Paulig.

Att minska matavfallet är en del av Pauligs hållbarhetsprogram och ambitionen är att halvera matavfallet i den egna värdekedjan fram till år 2030. Programmet omfattar mer hållbara produkter och tjänster, klimat och cirkularitet samt ett rättvis och inkluderande arbetssätt.

I en undersökning som görs tillsammans med Helsingfors universitet studeras inköpskedjan av råvaror för att ta reda på när matavfall uppstår. Paulig utvecklar löpande också processer för att minska avfallet i den egna verksamheten.

Matavfallskalkylatorn, som nu lanseras i Finland, är en del av Pauligs hållbarhetsprogram. Syftet med projektet är att rikta uppmärksamheten mot matavfall, ge tips för att minska det och hjälpa till att uppskatta mängden i de finska hushållen.

“Som ett internationellt företag är minskat matavfall ett väldigt viktigt mål för oss. Vi arbetar löpande med att minska vårt eget matavfall. Mat är till för att ätas. Mat som blir till avfall är bortkastade resurser och orsakar onödiga utsläpp. Vi vill vara en del i att lösa den globala utmaningen och hjälpa Finland bli en föregångare i att minska sitt matavfall. Vi hoppas att matkalkylatorn inspirerar finländare att göra ansvarsfulla val i vardagen”, säger Kaisa Lipponen.

Paulig testade matkalkylatorn tillsammans med företagsnätverket Helsinki Think Company och studenter vid Helsingfors universitet deltog i testningen av kalkylatorns utvecklingsversion.

“Det var glädjande att se hur entusiastiskt och hängivet studenterna deltog i testfasen. Det är tydligt att ämnet intresserar, och flera studenter hade redan på förhand följt sitt eget matavfall och funderat på miljökonsekvenserna”, berättar Maiju Palosaari, Helsinki Think Company.

Testa kalkylatorn och läs mer här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!