MatHems grundare Tomas och Karolin Kull.

MatHems grundare lämnar sina operativa roller i företaget

8 maj, 2019

Tomas och Karolin Kull lämnar sina roller som VD respektive marknadschef i MatHem, som de grundade 2006 och har byggt upp till Sveriges största matleverantör online. MatHem har idag verksamhet över stora delar av Sverige, 1500 medarbetare och omsätter cirka 1,5 miljarder kronor.

”De tolv år som jag och Karolin har jobbat för att bygga upp bolaget har varit mycket intensiva. Jag berättade för styrelsen redan under 2018 att jag avsåg att lämna min VD-roll så snart som vi hittat en efterträdare”, säger Tomas Kull i en kommentar.

”När beslutet var fattat informerade jag också min ledningsgrupp om detta och ju längre tiden har gått desto svårare är det att jobba på som inget har hänt, det skapar en osäkerhet och otydlighet. Därför är det bättre att jag kliver av redan nu, vi hoppas att en ny VD är på plats så snart som möjligt. MatHem är bara i början av sin resa, en resa vi ska följa och bidra med som ägare och från styrelsen.”

Tomas och Karolin Kull behåller sitt ägande och sina styrelseposter i MatHem. Övriga ägare är bland andra Kinnevik, Verdane Capital och Clas Ohlson AB.

MatHems styrelseordförande Andreas Bernström går in som arbetande styrelseordförande tills en ny VD har tillträtt. Till sin hjälp har han CFO Therese Elmqvist, som tar ett ökat operativt ansvar.

”Det är svårt att sätta ord på den insats som Tomas och Karolin Kull gjort. De kom som uppstickare i en industri som länge dominerats av några stora jättar. Och idag är MatHem marknadsledande inom livsmedel på nätet – en sektor som är viktig redan idag men som har fantastiska möjligheter framåt. Deras entreprenörskap och passion för att driva en viktig förändring som många hushåll efterfrågat har varit enormt betydelsefullt”, säger Andreas Bernström.

 

Relaterade