Foto: iStock

Mångmiljonsatsning på livsmedelsforskning

19 november, 2020

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället.

I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrum som kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige.

”Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv vilket känns enormt viktigt. Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner”, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas.

De frågor som de nya forskningscentrumen ska söka svar på är bland annat:

• Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat?
• Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges olika regioner?
• Hur kan livsmedelssystemet ställa om i alla led, från innovationsledning till kunskap om kundbeteende?
• Hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval?

”Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan”, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson.

”Jag har förhoppningen att livsmedel är ett prioriterat område i den kommande forskningspropositionen, så att vi kan fortsätta att bygga kunskap inom hela livsmedelssystemet.”

Läs mer om utlysningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet” och de beviljade centrumen här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!