Lillemor Lindberg är innovationsledare inom maritima näringar vid Innovatum Science Park, som är en av parterna i Blå mat - Centrum för framtidens sjömat.

Mångmiljonsatsning lyfter den svenska sjömaten

23 november, 2020

Nu inleds den största satsningen hittills på svensk sjömat, ”Blå mat – Centrum för framtidens sjömat”, med en finansiering på 48 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

”Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen”, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, som är ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen.

Expansionen ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp.

”Forskningen kommer att möta de utmaningar som finns inom sjömatsnäringen. Det ökar förutsättningarna att resultaten snabbare når såväl marknad som konsumenter och samtidigt bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion. För oss som innovationsstödaktör är det väldigt glädjande att se att så många sluter upp i en sådan här bred forsknings- och innovationssatsning”, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare inom maritima näringar på Innovatum Science Park.

Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

”Det känns som den här satsningen ligger helt rätt i tiden. Samarbetet inom Kristineberg Center gjorde det möjligt att kraftsamla och ta vara på det stora intresset som finns inom såväl det offentliga som näringslivet”, säger Fredrik Gröndahl, docent vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH.

Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

”Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men innovationstakten behöver öka och fler konsumenter behöver veta att även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp”, säger Anders Högberg, forskning- och strategiska partnerskapschef på Orkla.

Blå mat – Centrum för framtidens sjömat
Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm, med flera.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!