Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet

7 december, 2021

Nästan alla svenskar vet att för mycket salt är skadligt för hälsan och sex av tio försöker minska på saltet. Det som skulle hjälpa dem bäst, menar de, är att industrin sänker salthalten i maten de köper. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på salt.

Livsmedelsverket har låtit undersöka människors attityder och kunskap kring salt. Närmare 80 procent av svenskarna känner till att för mycket salt kan påverka hälsan negativt. Bäst kännedom har personer över 50 år. Var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige beräknas vara orsakad av för mycket salt. Två av tre känner till att svenskar generellt äter mer salt än rekommenderat, men bara 40 procent tror att detta även gäller dem själva. Trots det svarar majoriteten, nära sex av tio, att de alltid eller ibland försöker minska på saltet. Endast en av tio försöker aldrig minska saltet.

Det mesta saltet kommer från maten vi köper, det är alltså inte det egna saltandet hemma som är den största boven. Därför är det logiskt att drygt hälften av de tillfrågade menar att den bästa hjälpen för att få i sig mindre salt är att livsmedelsindustrin sänker salthalten i maten. Lika många säger att de sannolikt skulle välja en produkt med lägre salthalt om det fanns.

”Det är positivt att så många efterfrågar mat med mindre salt. Förhoppningsvis kan det leda till att branschen vågar satsa på att utveckla sina produkter, vilket i många fall kan vara en kostsam proces”, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Fyra av tio tycker att en märkning som Nyckelhålet skulle vara en hjälp att minska saltintaget.

”Nyckelhålet är ett snabbt och enkelt sätt att välja mat med mindre salt. Och på köpet får man dessutom mindre socker, mer fullkorn och fibrer, och nyttigare fett”, säger Åsa Brugård Konde.

Sedan 2020 har Livsmedelsverket ett uppdrag av regeringen att i dialog med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för ett svenskt saltsänkningsprogram. En viktig förutsättning är att allmänheten efterfrågar mindre salt mat, vilket denna undersökning alltså ger stöd för. Sedan 2017 deltar Livsmedelsverket också tillsammans med 15 andra parter i det Vinnova-finansierade projektet ReduSalt. Syftet är att ta fram en modell för ett svenskt saltsänkningsprogram och att utveckla tekniker för att kunna sänka salthalten med bibehållen smak och kvalitet.

Fakta om salt:
• Det mesta saltet får vi i oss från kött- och charkprodukter, bröd, ost, flingor, såser, soppor, färdigrätter, hamburgare, pizza och annan restaurangmat.
• Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. För mycket salt ökar risken för högt blodtryck.
• Ett högt intag av salt bedöms vara en av de enskilt största orsakerna till ohälsa kopplad till matvanor i Sverige.
• Vi äter i genomsnitt 11 gram salt per dag i Sverige, nästan dubbelt så mycket som den högsta rekommenderade mängden salt.

Livsmedelsverkets undersökning ”Vad tycker konsumenter om salt” kan laddas ner här
Syna saltet

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!