En av Mackmyras sex bilder som är otillåtna enligt Konsumentombudsmannen, men tillåtna enligt Patent- och marknadsöverdomstolen. Foto: Simon Cederqvist PHOTOGRAPHY AB

Mackmyra når framgång i målet om bilder i sociala medier

31 mars, 2021

Mackmyra Svensk Whisky AB har vunnit framgång mot Konsumentombudsmannen, KO, i Patent- och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln, då den anses strida mot EU-rätten.

Målet handlar om sex bilder som Mackmyra har publicerat på sociala medier och som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen. I Patent- och marknadsöverdomstolens omprövning av den tidigare domen, där Mackmyra förbjöds att använda bilderna, avslogs samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden. Domstolen underkänner helt bildregelns tillämplighet med motivationen att den strider mot EU-rätten.

”Det är glädjande att inte bara Mackmyra utan hela branschen genom den här domen får klarhet kring bildregelns oförenlighet med EU-rätten. Därigenom får alla vi, ofta små- och medelstora bolag, större möjlighet till något jämnare villkor att kunna bedriva en ansvarsfull verksamhet i den hårda konkurrensen med stora internationella företag från andra länder med regelverk som ofta är avsevärt mer generösa”, säger Johan Larsson, VD i Mackmyra Svensk Whisky AB.

Utgången av målet kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 23 april 2021.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!