Mackmyra har fällts för otillbörligt användande av bilder på sociala medier. Nu ska domen omprövas. Foto: Mackmyra

Mackmyra beviljas omprövning av fällande dom

13 januari, 2020

I oktober 2019 fälldes Mackmyra i Patent- och Marknadsdomstolen för otillbörligt användande av sex olika bilder i sociala medier, som inte ansågs leva upp till regeln om särskild måttfullhet. Nu ska domen omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Konsumentombudsmannen, KO, har stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex bilder i sociala medier för att de inte lever upp till alkohollagstiftningens bildregler och krav på särskild måttfullhet. Enligt KO anspelar bilderna på stämningar och känslor samt väcker särskild uppmärksamhet.

Mackmyra menar att lagstiftningen inte är anpassad efter dagens mediekonsumtion och marknadsvillkor och har ansökt om att domen prövas i Patent- och marknadsöverdomstolen. Eftersom flera av bilderna vänder sig till målgrupper utanför Sverige, hävdar Mackmyra att svenska regler inte kan tillämpas och att den fällande domen hotar näringens exportmöjligheter.

”Domen innebär hinder för vår kommunikation och i förlängningen riskerar den att helt förhindra export av hantverksmässiga drycker i vår bransch. Den snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer och vi kommer dra den här saken så långt det krävs. Vi tror och hoppas att Patent- och marknadsöverdomstolen delar vår bedömning”, säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra.

Mackmyra hävdar vidare att bilderna förmedlar en helhetsbild av företaget – svensk natur, svenska råvaror, hantverk och innovation – och att svensk alkohollagstiftning tydligt säger att varumärket, råvaror och produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.

Alkoholgranskningsmannen (AGM) Mattias Grundström är positiv till att domen omprövas:

”Domstolen undviker helt att ta upp de frågor som behövs för att få klarhet i vad som i det här fallet är måttfullt och inte. Det branschen behöver är mer tydlighet kring hur lagstiftningen ska tolkas och domen bidrar till det motsatta.”

Patent- och marknadsöverdomstolen är den högsta instansen för frågor kring marknadsföring och alkohol. Beslutet får inte överklagas.

Mer information om processen, de fällda bilderna samt domen i sin helhet finns att läsa på Mackmyras hemsida.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!