Mackmyra bestrider reklamdom genom att lansera frihetswhisky

10 juni, 2020

Mackmyra bestrider Patent- och marknadsdomstolens dom genom att lansera Mackmyra Frihet, en serie whiskyflaskor som pryds av samma bilder som domstolen vill förbjuda. Mackmyra menar att domen är ett hot mot hela dryckesbranschen med över 800 svenska producenter.

”Någonstans måste man dra en gräns. Detta är i grund och botten en frihetsfråga”, säger Magnus Dandanell, en av Mackmyras grundare.

Domen, som har överklagats och därför ännu inte har vunnit laga kraft, förbjuder Mackmyra att använda sex olika bilder i sociala medier, eftersom bilderna inte anses leva upp till bildregeln. Patent- och marknadsdomstolen menar att bilderna anspelar på stämningar och känslor samt ”väcker särskild uppmärksamhet”.

”Vi har i tjugo år varit tålmodiga gentemot det svenska regelverket, vilket i stora drag är ansvarsfullt och bra. Men när vi inte ens kan visa bilder på natur och människor för våra internationella kunder i sociala medier. Där drar vi gränsen. Om den här domen skulle vinna laga kraft skulle branschen inte längre kunna konkurrera med sina utländska motparter. Detta är i grund och botten en frihetsfråga”, säger Magnus Dandanell.

Den utdragna tvisten har pågått sedan 2017 och Mackmyra har ännu inte kunnat få något besked kring när Patent- och marknadsöverdomstolens dom kommer. Processen innebär stora rättegångskostnader för Mackmyra, vilket har gjort att bolaget nu letar medfinansiering.

”En viktig anledning till att vi lanserar frihetswhiskyn är för att ta hjälp av våra mest trogna fans. En del av pengarna vi får in på försäljningen kommer hjälpa oss att finansiera kostnader som rättegången medför”, säger Magnus Dandanell.

Mackmyra menar att bilderna vänder sig till målgrupper i Storbritannien och Tyskland och att svenska regler inte kan tillämpas internationellt. I annat fall begränsar domen Mackmyra – och alla övriga drygt 800 svenska dryckesproducenter – i såväl svensk som internationell kommunikation, då sociala medier inte har några landsgränser. Domen ska omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen och Mackmyra har begärt att Patent- och marknadsöverdomstolen ska inhämta förhandsbesked från EU-domstolen.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!