Eiríkur Einarsson är chef för Område kontroll på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket

Livsmedelsverket överklagar inte domar om kontrollavgifter

16 november, 2020

Livsmedelsverket väljer att inte överklaga Kammarrättens domar, som innebär att för höga kontrollavgifter för 2017 har tagits ut av slakterierna.

Som livsmedelsnyheter.se tidigare har rapporterat har Kammarrätten fastslagit att Livsmedelsverket har tagit ut för höga kontrollavgifter av slakteriföretagen för 2017, eftersom en del av de kostnader som Livsmedelsverket lagt in i timtaxan inte får inkluderas. Nu skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande att man väljer att inte överklaga Kammarrättens domar.

”Självklart ska avgifterna baseras på rätt underlag. Vi gjorde en annan tolkning av den då gällande lagstiftningen. Nu fokuserar vi på att se över timtaxan och avgiftsbesluten för 2017 och på att rätta till det som blivit fel, säger Eiríkur Einarsson, chef för Område kontroll på Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets kostnader för kontroll av livsmedelsföretag ska täckas av en årlig avgift som företagen betalar. Livsmedelsverket tar varje år fram en timtaxa som används vid beräkning av respektive företags avgift.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!