Hans Agné, Svenska Köttföretagen, och Maria Donis, Svensk Fågel.

Livsmedelsverket får återigen bakläxa om kontrollavgifter

29 oktober, 2021

Medlemsföretagen inom Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har tillsammans överklagat Livsmedelsverket avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017-2021 och tidigare fått rätt i Kammarrätten. Nu har även Förvaltningsrätten dömt till branschens fördel.

Branschen menade att Livsmedelsverkets avgiftsmodell byggde på ett systemfel, vilket ledde till att det lades på olagliga extra kostnader för företagen, och att dialog och vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell har saknats från myndighetens sida.

”Rättssystemet har fungerat och branschen fick till slut 140 stycken avgjorda domstolsutfall i avgiftsprocesserna till sin fördel mot Livsmedelsverket. Det är angeläget att Livsmedelsverket någon gång hörsammar det som framgått av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten”, säger Hans Agné från Svenska Köttföretagen.

Fågel- och köttbranschen har drivit frågan om att avgifterna enbart ska omfatta den faktiska kontrollen och inga andra kostnader som ligger på Livsmedelsverket, till exempel HR, IT, möbler eller kommunikation. Av domarna i Förvaltningsrätten och Kammarrätten, utöver praxis från EU-domstolen, framgår att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet.

”Vi har nu återigen fått stöd för att Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell. Det har inte varit politiskt eller juridiskt gångbart att ta betalt på det sätt som myndigheten har gjort, inte heller har det varit förenligt med regeringens livsmedelsstrategi eller strävan efter att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen”, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

Om domarna vinner laga kraft förväntas de få stor betydelse för fågel- och köttbranschen.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!