Livsmedelssektorn klassas som samhällsviktig av regeringen

24 mars, 2020

Livsmedelssektorn är en av de 12 sektorer som regeringen klassar som samhällsviktiga. Det innebär att de som jobbar inom sektorn får barnomsorg, även om förskolor och skolor stängs.

”Det här är en fråga som vi har drivit hårt tillsammans med bland annat LRF och Svensk Dagligvaruhandel, och det är mycket välkommet att regeringen har tagit det här beslutet. Nu inväntar vi direktiv om hur detta kommer fungera i praktiken för de företag och medarbetare som är berörda”, säger Patrik Strömer, näringslivsexpert på Livsmedelsföretagen med särskilt ansvar för krisberedskap och försörjningsförmåga.

Genom en ny förordning säkerställer regeringen, att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas, ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

”För att samhället ska fortsätta fungera måste föräldrar med samhällsviktiga funktioner kunna gå till jobbet, även i ett förändrat läge, där förskolor och skolor skulle behöva stängas för att minska smittspridningen i samhället. Med dagens beslut säkerställer vi att deras barn och barn och elever, som av särskilda skäl är i behov av sådant stöd som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem, fortsatt kan erbjudas omsorg”, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande från regeringen.

Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete. Myndigheten kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.

I förordningen har regeringen angivit tolv samhällssektorer:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster,
 • handel och industri,
 • hälso- och sjukvård samt omsorg,
 • information och kommunikation,
 • kommunalteknisk försörjning,
 • livsmedel,
 • militärt försvar,
 • offentlig förvaltning,
 • skydd och säkerhet,
 • socialförsäkringar, samt
 • transporter

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!