Livsmedelsindustrin lanserar hållbarhetsmanifest

16 maj, 2019

För att påskynda arbetet med att stoppa de pågående klimat- och miljöförändringarna har den svenska livsmedelsindustrin genom branschorganisationen Livsmedelsföretagen tagit fram ett gemensamt manifest med fem konkreta hållbarhetsåtaganden.

Manifestet presenterades på en pressträff i Stockholm den 15 maj av cheferna för fyra av Sveriges ledande livsmedelsföretag och Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman. På plats fanns även näringsminister Ibrahim Baylan.

De fem åtagandena är i korthet:

1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.

2. Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

”Många konkreta, effektiva och ambitiösa åtgärder har redan vidtagits men det krävs mycket mer. Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet. Vår industri kan göra mycket på egen hand, men vissa utmaningar kräver samarbete inom livsmedelskedjan och mellan olika samhällsaktörer för att få genomslag. Utöver våra fem åtaganden kommer vi därför parallellt att arbeta med primärproduktionens klimatpåverkan, social hållbarhet och bättre mat- och levnadsvanor”, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Här finns manifestet i sin helhet

Följande 42 livsmedelsföretag har redan anslutit sig till manifestet:
Absolut Company, Almondy, Arla Foods Sverige, Arvid Nordquist, Atria Sverige, Bröderna Franzén Mixum, Carlsberg Sverige, Cloetta, Coca-Cola European Partners Sverige, Culinar, Dafgårds, Engvall & Aug Falk Nya Chark, Estrella, Findus, Foodmark, Gotlands Slagteri, Gudruns, Hallands Fruktindustri (Hafi), HKScan Sweden, Ingelsta Kalkon, Kiviks Musteri, KLS Ugglarps, Lantmännen Cerealia, Lindvalls Chark, Lyckeby Starch, Löfbergs, Mårtenssons Partiaffär, Norrmejerier, Nyhlén Hugosson, Orkla Sverige, Pågen, Paulig Foods, Polarbröd, Savolax Eurofish, Skånemejerier, Skövde Slakteri, Spendrups Bryggeri, Stålboms Konditori, Swedish Match, Unilever Norden, Vivels i Stockholm, Zoégas/Nestlé.

Relaterade