Spannmål hör till de livsmedel som ökade värdet, såväl av exporten som importen 2019. Foto: Lantmännen

Sveriges livsmedelsexport ökade med 10 procent 2019

31 mars, 2020

Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till 114 miljarder kronor 2019. Det innebär en ökning med 5 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2018. Exporten uppgick till 55 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5 miljarder kronor eller 10 procent. Siffrorna exkluderar fisk.

Det är främst värdet av exporten av spannmål, tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel (till exempel soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat) samt drycker som har ökat. På importsidan är det främst värdet av spannmål, diverse livsmedel, drycker, kaffe, oljor och fetter samt frukt och grönsaker som har ökat.

De viktigaste marknaderna 2019 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA, som står för 61 procent av det totala exportvärdet.

Exporten till:

  • Norge ökade med 9 procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel, spannmål och drycker
  • Danmark ökade med 10 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, djurfoder, frukt och grönsaker samt spannmål
  • Finland ökade med 12 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, kaffe, frukt och grönsaker samt spannmål
  • Tyskland ökade med 18 procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt drycker
  • USA ökade med 15 procent främst beroende på ökningar för spannmål, drycker samt diverse livsmedel.

Handelsunderskottet uppgick till 67 miljarder kronor 2019, vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018. Om fisk exkluderas uppgick underskottet till 60 miljarder kronor. Underskottet beror bland annat på att många produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige.

Mer information finns i rapporten ”På tal om jordbruk – svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2019”

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!