Lotta Törner, VD i Livsmedelsakademin.

Livsmedelsakademin vill säkra en fortsatt livsmedelsproduktion

25 mars, 2020

Livsmedelsakademin har, tillsammans med Region Skåne, tagit initiativ till att bygga upp en pool av kompetent personal från industrin, som kan gå in och arbeta i livsmedelsnäringen vid personalbrist.

För flera livsmedelsföretag ökar nu produktionen jämfört med samma period förra året, men även sjukfrånvaron ökar. Samtidigt som det kan bli personalbrist inom livsmedelsnäringen, permitteras eller friställs personal från andra industrier i Sverige.

”Vi behöver agera nu och tillsammans för att vi ska kunna ha en fortsatt hög livsmedelsproduktion”, säger Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin.

Behovet av personal finns i hela kedjan, från primärproduktion med bönder och fiskare, till transport, distribution, lager, produktion, förädling och handel.

”Just nu håller vi nu på att identifiera, dels vilken typ av vakanser som kan uppstå och vilka förkunskaper som behövs, dels vilka personer som med en digital, skräddarsydd utbildning kan gå in och arbeta i livsmedelsnäringen. Vi tittar också på vilka som skulle kunna leverera den typen av digitala skräddarsydda utbildningar. Behoven ser naturligtvis lite olika ut från företag till företag, men det handlar bland annat om att hitta personer med grundläggande kunskaper i industriprocesser, distribution och logistik”, säger Lotta Törner.

Arbetsförmedlingen och HR-avdelningar på större livsmedelsföretag har också kontaktats för att bidra med sin kompetens.

Relaterade