Lidl vill bildra till hållbara livsmedelssystem

26 juni, 2020

2019 delade Lidl Sverige ut 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt kopplade till samhällets plastutmaning genom Lidl Future Initiatives. Den 17 augusti öppnar ansökningsperioden för årets upplaga, som har temat ”Hållbarhetsakuten”.

Lidl Sverige lanserar Hållbarhetsakuten genom Lidl Future Initiatives, som stödjer initiativ utanför den egna verksamheten. I år utlyser Lidl Sverige stöd till projekt och initiativ som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

”Som livsmedelsaktör är vi en del av de utmaningar som branschen står inför och genom Hållbarhetsakuten kommer vi att stödja projekt utanför vår egen verksamhet och tillsammans vara en aktiv del av framtidens lösning. Med utlysningen vill vi ge fler människor runt om i landet möjligheten att här och nu bidra till FN:s globala hållbarhetsmål genom innovativa och utmanande projekt. Trots rådande omständigheter med covid-19 är det viktigt att omställningen fortsätter”, säger Johan Augustsson, Sverigechef för Lidl.

Pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020, som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre inklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt. Förra året fick fem hållbarhetsprojekt kopplade till samhällets plastutmaning dela på 10 miljoner kronor: Friluftsfrämjandet, Karlstad Universitet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise Solvolys.

Den 17 augusti öppnar årets ansökningsperiod. Utöver högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut, är i år även innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen välkomna att ansöka om stöd.

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning. Utvalda projekt som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl. Vinnarna prisas den 12 november 2020. Vid speciella omständigheter utifrån projektets specifika eller angelägna situation och behov kan sökande kontakta Lidl tidigare än 17 augusti och tilldelningsbeslut kan i särskilda fall fattas tidigare än 12 november.

Expertpanelen består av:
Victoria Voss Bignet, doktorand, Stockholm Resilience Centre
Katarina Graffman, fil dr kulturantropologi, Uppsala universitet
Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech
Ulf Sonesson, forsknings- och affärsutvecklingsansvarig, Jordbruk och Livsmedel, RISE

Mer information om utlysningen

För att ansöka innan ansökningsperioden öppnar den 17 augusti, skicka ett mail till .

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!