Lidl stöttar projekt som kan minska plastanvändningen

30 augusti, 2019

Lidl Future Initiatives skänker 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt som ska arbeta för en minskad plastanvändning. Pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en tidigare prishöjning på 50 öre per plastbärkasse.

Under förra året implementerade Lidl en global plast- och återvinningsstrategi med målet att 100 procent av all plast ska vara återvinningsbar år 2025. Dessutom ska den totala plastanvändningen minskas med 20 procent.

Nu tas nästa steg genom att Lidl Future Initiatives skänker 10 miljoner kronor, som högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut kan söka för hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Det kan exempelvis handla om att minska eller undvika plast, att utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument.

”Initiativet är ett naturligt nästa steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Som livsmedelsaktör är vi en del av dagens problem och vi vill därför vara en aktiv del av framtidens lösning. Tio miljoner kronor kan göra skillnad i kampen för minskad plastanvändning, med den här utlysningen säkerställer vi att våra kunders pengar från prishöjningen på plastpåsar kommer till bäst nytta”, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertpanel. Utvalda projekt som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl, som också fördelar de 10 miljonerna. Överlämningen sker vid en prisceremoni den 5 december i Stockholm.

Expertpanelen består av:
Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning
Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinsitutet
Lena Lundberg, IKEM
Henrik Oxfall, RISE
Louise Ungerth, expert konsumentbeteende

Projekt som får stöd ska bidra till en eller flera av följande målsättningar:

  • Minska eller undvika användningen av plast.
  • Design och innovation av produkter och förpackningar i återvinningsbar plast eller andra alternativ som verkar för ett cirkulärt kretslopp.
  • Återvinning av plast genom insamling, sortering och transport för ett cirkulärt kretslopp.
  • Stoppa uppkomsten av nedskräpning av plast i miljön.
  • Forskning och utveckling för innovativa lösningar inom återvinning och resursbevarande.
  • Beteendeförändring som bidrar till minskad användning av plast och uppkomst av plastskräp i naturen.

Ansökan sker via projektwebben och är öppen till den 14 oktober 2019.

Relaterade