Sjunkande kaffepriser och klimatförändringar slår hårt mot småodlarna, säger Minette Rosen, råkaffeansvarig på Zoégas.

Ledande kaffeföretag signerar hållbarhetsdeklaration

3 oktober, 2019

Elva ledande kaffeföretag har undertecknat en deklaration för ekonomisk hållbarhet i världens kaffesektor. Detta skedde i anslutning till ett globalt möte, som arrangerades av International Coffee Organisation, ICO. Syftet är att ta itu med kaffepriskrisen och skapa långsiktig hållbarhet i kaffesektorn.

Nestlé, Starbucks, illycaffé, Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Mercon, Neumann Kaffee Gruppe, Olam, Sucafina, Tchibo, Volcafe har hittills skrivit på den så kallade Londondeklarationen, som även har stöd från Rainforest Alliance, Fairtrade international, med flera.

Alla undertecknare och stödorganisationer har åtagit sig att vidta åtgärder med fokus på fyra områden. Man åtar sig att främja:

• Konkurrenskraftig och hållbar produktion
• Ansvarsfull och rättvis tillväxt
• Ansvarsfull konsumtion
• Offentlig-privat dialog för politisk utveckling.

Dessutom anges ytterligare ett åtagande om att vidta omedelbara åtgärder inför nästa möte för att etablera informationssystem för marknads- och leverantörskedjorna samt att aktivt delta i nationella dialoger och främja fördelningen av resurser.

”För småodlarna blir situationen särskilt svår när produktionskostnaden understiger världsmarknadspriset. Detta i kombination med klimatförändringarna som påverkar utbudet av kvalitetskaffe gör att vi som industri måste agera nu om vi ska kunna fortsätta dricka kaffe, och framförallt det goda kaffe vi är vana att dricka”, säger Minette Rosen, råkaffeansvarig på Zoégas som ägs av Nestlé.

Enligt ICO är detta första gången som stora aktörer inom den privata kaffesektorn samlas för att enas om att gemensamt implementera lösningar i en anda av delat ansvar och därmed bidra till 2030-agendan för FN: s hållbara utveckling.

 

Relaterade