Korvbrödsbagarns konsumentprodukter blir svenskmärkta under året.

Lantmännen utökar samarbetet med Svenskmärkning

7 april, 2021

Lantmännen utökar användningen av ”Från Sverige”-märket i syfte att tydliggöra livsmedlens ursprung och förädlingsprocess.

Mjöl från Kungsörnen märks sedan fjolåret och under första halvåret 2021 kommer Lantmännen att utöka användningen av ”Från Sverige”-märket till Axa Havregryn samt ärtor, bönor och linser från GoGreen. Även konsumentförpackat bröd från Korvbrödsbagarn kommer successivt att märkas under sommaren. På årsbasis rör det sig om drygt 50 miljoner konsumentförpackade produkter som kommer att få den nya märkningen.

”Det handlar i grunden om att göra det enklare för konsumenter att välja produkter som odlas och produceras i Sverige. Den nya märkningen tillsammans med Lantmännen Garanten kommer att skapa tydlighet för konsumenter samtidigt som vi synliggör kopplingen till våra ägare, svenska bönder”, säger Mark Robinsson, marknadschef på Lantmännen.

Sveriges regering presenterade 2017 en nationell livsmedelsstrategi med övergripande målsättning om att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Lantmännen strategichef Patrik Myrelid säger att märkningen blir ett bidrag till det övergripande målet i den svenska livsmedelsstrategin om ökad och mer hållbar livsmedelsproduktion:

”Målet med samarbetet är att stödja lantbrukets utvecklingsmöjligheter i hela kedjan från jord till bord. Vi ser att vi som märkesanvändare kan hjälpa till att medvetengöra konsumenter när de väljer svenskt.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!