Anna-Karin Hatt är VD i LRF.

Lantbruket erbjuder 8 000 jobb till permitterade

25 mars, 2020

LRF har lämnat flera förslag till Tillväxtverket för att underlätta att permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare har arbetat i Sverige men i andra sektorer, ska kunna få jobb inom de gröna näringarna.

Lantbruket, trädgårdsnäringen och skogsbruket går nu in i en säsong, där viktiga delar av arbetskraften är säsongsanställd. Det kan handla om upp till 8 000 arbetstillfällen under en genomsnittstid på 6 månader. Ofta rör det sig om utländsk arbetskraft, som i nuläget har svårt att resa till Sverige, vilket riskerar att leda till omfattande produktionsminskningar. Samtidigt friställs många i andra sektorer, som hotell/restaurangbranschen, där det kan finnas intresse för fler att arbeta i de gröna näringarna. Det skriver LRF i ett pressmeddelande.

”Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen”, säger Anna Karin Hatt, VD för LRF.

”Vi hoppas att Tillväxtverket tar till sig våra förslag och tar dem vidare till regeringen. Lantbruket har behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet. Smidighet och tillfälliga regelförändringar är en nyckel att för att få näringslivets hjul att fortsätta snurra.”

De konkreta förslag som LRF:s VD Anna Karin Hatt överlämnade vid ett möte med Tillväxtverket är i korthet:

  • Utveckla modellen för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare kan inte ta del av korttidsarbetesmodellen som den nu är utformad.
  • Ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns.
  • Halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch, som ska lära sig de nya arbetsuppgifterna på jobbet.
  • Inför ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön (eller jämfört med vad individen skulle ha fått som permitteringslön) än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.
  • Utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

 

Relaterade