Foto: Lantmännen

Lägre skörd i år – högre livsmedelspriser att vänta

30 november, 2021

Lantmännens summering av årets skörd bekräftar att det kraftigt varierande vädret haft en mycket negativ inverkan på årets odlingssäsong. Den totala skörden är lägre än prognosticerat och väntas landa på knappt 5 miljoner ton. Liknande utfall rapporteras även från andra länder, vilket tillsammans med andra försvårande omvärldsfaktorer kommer att resultera i högre livsmedelspriser för konsumenterna, skriver Lantmännen.

Trots rekordstor höstsådd och goda förberedelser blev årets skörd sämre än väntat på grund av det mycket varierande vädret, dels perioder med mycket höga temperaturer samt torka, dels perioder med mycket stora mängder nederbörd. Dessutom finns stora regionala och lokala variationer, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

”Skörden 2021 är storleksmässigt lägre än femårssnittet, det extrema torkåret 2018 undantaget. Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter. Även globalt sett är skördarna mindre vilket leder till ökande spannmålspriser”, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.

Utöver de höga spannmålspriserna, som resulterar i högre foderpriser för animalieproducenterna, pressas lantbrukarna även av dyrare insatsvaror, som el, drivmedel och transporter.

”Våra medlemmar och svenskt lantbruk, som pressas hårt av stigande priser på bland annat diesel, el, foder och handelsgödsel, måste klara sig genom den här perioden, men även på längre sikt. I det korta perspektivet är ett högre spannmålspris bästa sättet att kompensera för detta. Mer långsiktigt måste de ökade kostnaderna spridas genom hela livsmedelsvärdekedjan ända till butikshyllan för att vi ska kunna fortsätta säkra lantbruket och livsmedelsförsörjningen”, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!