Ris stod för de flesta överskridandena av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2019.

Fortsatt låga nivåer av bekämpningsmedel i maten

17 september, 2021

Trenden håller i sig. Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat från 2019 visar att väldigt få prover överskrider gränsvärdet. Flest överskridanden fanns i ris.

Generellt var det låga halter som hittades i stickproverna under 2019. Totalt gjordes 1 726 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I ungefär hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. I 52 prov (3 procent) hittades halter över gränsvärdet. De flesta av de överskridna gränsvärdena hittades i produkter som kom från tredjeland.

”Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i hälften av proverna”, säger Maria Florin, chef för Avdelning säkra livsmedel på Livsmedelsverket.

I ris fanns fler överskridanden än i andra livsmedel. Det kan bland annat förklaras av att gränsvärdet för ämnet tricyklazol sänktes 2017. Många odlare hade inte hunnit anpassa sig till det nya lägre gränsvärdet, men även andra år brukar ris stå för de flesta överskridandena i kategorin spannmål.

I de prover som togs i kategorin barnmat och i prover av animaliskt ursprung fanns inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,9 procent överskridanden och i grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 2,6 procent av proverna.

Ekologisk mat får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 1 av 281 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

De kategorier som provtas är:

• Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
• Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
• Barnmat 0 överskridanden.
• Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
• Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
• Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden.

Länk till rapporten

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!