Kronfågels transportutsläpp har minskat med 85 procent

25 februari, 2021

Kronfågel har minskat sin transportpåverkan med 85 procent sedan man skiftade till förnybart och fossilfritt bränsle för både in- och distributionstransporter, vilket sparar 3300 ton CO2 per år. Skiftet ligger i linje med DLF:s Transportinitiativ, som Kronfågel skrivit på sedan tidigare.

Större delen av Kronfågels in- och distributionstransporter tankas numera med HVO100, som är ett 100 procent förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel. Sedan en tid tillbaka kan även Kronfågels leverantörer tanka HVO100 vid företagets anläggning, ett initiativ som har tagits gemensamt med ett av åkerierna.

”Vi arbetar fokuserat med hållbarhet i omtanke om människorna, kycklingarna och planeten. En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och då är transporterna ett mycket viktigt område. Distribution av dagligvaror generar många transporter varje dag och det är självklart för oss att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska verka för en övergång till förnybara och fossilfria drivmedel”, säger Mats Hedlund, VD på Kronfågel.

HVO100 minskar utsläppen med cirka 85 procent, från 2,64 kilo till 0,4 kilo CO2, per liter bränsle jämfört med vanlig diesel. Koldioxidutsläppen från Kronfågels distribution samt intransport av kyckling blev tack vare HVO100 knappt 600 ton CO2 jämfört med runt 3 900 ton för ”vanligt” fossilt bränsle. Minskningen, cirka 3300 ton på årsbasis, motsvarar klimatavtrycket från ungefär 400 ”medelpersoner” i Sverige under ett år (åtta ton CO2 per person och år, enligt Naturvårdsverkets statistik). Beräkningen gäller med undantag för ett par mindre transportsträckor där leverantörerna ännu inte har ställt om till 100 procent.

”Snart hundra procent förnybart i distributions- och intransporter är en mycket god bit på vägen och jag är stolt över mina kollegor som drivit förändringen. Men för att uppfylla våra mål helt krävs det att vi tittar på hela ”transportkartan” och ser till att även resor med egna bilar så långt som möjligt är fossilfria. Det arbetet är under utveckling”, säger Janneke Vackerberg, kommunikation- och hållbarhetschef på Kronfågel.

Kronfågel är anslutet till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning genom DLF:s Transportinitiativet. Målsättningen med Transportinitiativet 2025 är att inrikestransporter, både egenutförda och köpta i DLF:s medlemsföretag, ska vara fossilfria senast år 2025.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!