Kronfågel satsar på hållbara förpackningslösningar

4 februari, 2021

Kronfågels har satt upp målet att minska sin plastanvändning med 30 procent till 2025, bland annat genom att minska tjockleken på sina frysförpackningar. Kronfågel Foodservice ska minska sin klimatpåverkan genom att byta packningsstrategi för kylda produkter – från kartong till SRS-backar – vilket beräknas spara 60 procent kartong per år.

Kronfågels mål är att minska mängden förpacknings- och produktionsplast inom den egna verksamheten med 30 procent. Bland annat planeras butikstester av nya frysförpackningar med minskad tjocklek, dessutom kartläggs all plastförbrukning internt i produktionen.

Kronfågel är också partner till Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden ska gå att materialutnyttja senast år 2025. För att underlätta materialåtervinningen har Kronfågel bland annat bytt till transparenta tråg och minskat mängden tryck på sina frysta påsar. Dessutom har ett arbete påbörjats med att byta ut alla tråg till rPet av återvunnen plast.

”Kronfågels hållbarhetsvision är att vara branschledande inom den här typen av frågor. Som livsmedelsproducent har vi stora möjligheter att göra skillnad inom plast och förpackningar, där vi har höga ambitioner om att minska andelen plast samt använda material som går i linje med klimatmålen”, säger Mats Hedlund, VD på Kronfågel.

Kronfågel Foodservice ska spara 60 ton kartong per år genom att i stället börja packa kylda produkter i SRS-backar, som används fler gånger.

”Det är helt i linje med våra mål och känns fantastiskt att vi nu kan göra det efterlängtade skiftet. Tidigare packades vår kyckling i kartonger som hamnade på hög hos våra kunder. Efter samarbete med våra grossister har vi nu bytt till SRS-backar, ett retursystem som skapar effektivitet, minskar koldioxidutsläpp, förbättrar arbetsmiljön och sparar tid”, säger Charlotte Rosta, produkt- och varumärkeschef Foodservice på Kronfågel.

Kronfågel har tillsammans med koncernen Scandi Standard som mål att i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet halvera sina utsläpp var tionde år. Enligt Svenska Retursystems beräkning minskar Kronfågel Foodservice sina utsläpp för packning av kylda produkter med 78 procent genom transport i SRS-backar i stället för kartong.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!