Livsmedelsbranschen ser över antibiotikakriterierna. Foto: iStock.com/_lkpgfoto

Kraven för antibiotikaanvändning till djur ska uppdateras

3 december, 2019

Dagens antibiotikakriterier behöver uppdateras. Det blev slutsatsen när Axfoundation samlade en referensgrupp för att se över den lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd.

I november bjöd Axfoundation in till ett referensgruppsmöte för att diskutera hur antibiotikakriterierna ska uppdateras för att möta en bransch i förändring och konsumenternas hållbarhetskrav. Bland annat lyftes sjömat fram som ett produktområde som tidigare har saknats i kriterierna men som nu bör inkluderas. Dessutom diskuterades hur frågebatteriet som är kopplat till kravlistan kan förbättras för att bli ännu mer användbart för inköpare i deras dialog med leverantörer inom livsmedelssektorn, inte minst med tanke på kommande veterinärläkemedelslagstiftning inom EU.

Maria Smith, generalsekreterare i Axfoundation, berättar att engagemanget för frågan är stort, såväl från näringsliv, som akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer:

”Det är fantastiskt att se en sådan uppslutning kring gemensamma antibiotikakriterier inom livsmedelsbranschen. En minskad antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur handlar ju både om förbättrad djurvälfärd och om att minska risken för antibiotikaresistens vilket utgör ett stort hot mot folkhälsan.”

Under vintern kommer en expertgrupp att ta fram ett utkast för nya kriterier. Detta stäms sedan av med referensgruppen, som håller nästa möte i februari 2020. Därefter kommer förslaget att läggas upp på Axfoundation.se för medskick från övriga intressenter.

Antibiotikakriterierna togs fram 2014 av Axfoundation tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd. Svensk Dagligvaruhandel antog delar av kriterierna 2016 i en branschöverenskommelse och idag använder ett tiotal bolag kravlistan vid inköp av kött, såväl svenskt som importerat. En undersökning gjord inom svensk dagligvaruhandel och utvalda aktörer inom food service visar att antibiotikakriterierna används i bland annat  leverantörsdialogen och i kravställning mot leverantörer, men också för att underlätta intern styrning och policyutveckling.

Expertgrupp:
Frida Lundmark Hedman, SLU
Jenny Lundström, Friska djur
Max Troell, Stockholm Resilience Center

Referensgrupp:
Andrea Caputo, SIWI
Anna Richert, WWF
Britta Ekman, Martin&Servera
Christina Greko och Oskar Nilsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten
Maria Lundesjö Ahnström, ICA
Maria Lindberg, Gård och djurhälsan
Maria Svantemark, Findus
My Sahlman, LRF
Roger Pettersson, World Animal Protection
Sara Sundquist, Livsmedelsindustrierna
Åsa Domeij, Axfood
Stina Printz, Coop

Läs mer om antibiotikakriterierna

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!