Krav lyfter kons betydelse med ny kampanj

22 april, 2020

Krav vill bidra till en mer nyanserad bild av kornas betydelse för hållbara kretslopp och en hållbar livsmedelsproduktion. Nu startar kampanjen ”Kons roll i ett Krav-märkt kretslopp”, som pågår till början av juni.

Kampanjen kommer att presenteras i filmer, infografik, debattartiklar, annonser och genom inlägg i sociala medier.

”För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion, bör vi äta mer vegetariskt och mindre kött. Men när vi äter kött, bör vi äta kött som är hållbart och ekologiskt producerat. Krav-märkt kött och mejeri kommer från svenska kor som står för den mest hållbara produktionen”, säger Anita Falkenek, VD på Krav.

Kampanjen lyfter även fram att Krav-märkta kor har huvudrollen i ett kretslopp som kan ge hållbar vegetarisk mat. På Krav-märkta gårdar används ingen importerad konstgödsel som är tillverkad med fossil energi för att ge näring åt jorden, utan kornas gödsel. I sådan jord kan Krav-ekologiska råvaror odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

Krav-gårdar bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar och låta korna vara ute mycket och beta. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än konventionella gårdar. Krav lyfter även fram att stor biologisk mångfald ökar jordbrukets motståndskraft vid klimatförändringar, bidrar till större skördar och skyddar mot skadedjur i odlingarna.

Läs mer om kampanjen, där det även går att beställa en poster om det Krav-märkta kretsloppet, här:

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!