Krav lanserar visionära målbilder med tidsatta mål

7 juni, 2022

Produktion av livsmedel orsakar upp till 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till en stor del av hotet mot den biologiska mångfalden. För att driva på utvecklingen mot en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, har Krav tagit fram fyra visionära målbilder.

Kravs målbilder sammanfaller med områden där Krav har tuffare regler utöver EU:s regler för ekologisk produktion: klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Målbilderna utgår från Kravs allmänna vision: att all produktion av mat är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

”För att bidra till ökad biologisk mångfald och dessutom öka vår självförsörjningsförmåga vill vi att det odlas fler Krav-certifierade proteingrödor i Sverige. Även det foder som ges till idisslare behöver i högre grad dels bestå av grovfoder, dels vara proteinfoder som är odlat i Sverige. Här visar Krav-lantbrukare framfötterna idag och kan leda vägen för lantbruket i stort”, säger Cecilia Lenbäck, tf VD på Krav.

”För att nå en mer hållbar livsmedelsproduktion behöver alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt. Vi hoppas också att målbilderna kan bli utgångspunkt för samarbete, forskning och politiska insatser för att nå resultat.”

Kravs visionära målbilder:

  1. Klimat: Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till den globala uppvärmningen.
  2. Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i den omgivande miljön, både ovan och i jorden.
  3. Djurvälfärd: Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta.
  4. Bättre arbetsvillkor: Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela livsmedelskedjan.

Kravs visionära målbilder och tidsatta mål kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!