Magnus Därth är VD på Kött och Charkföretagen, KCF.

Kött- och charkbranschens kompetensbehov ska kartläggas

16 januari, 2020

Bristen på utbildningar inom kött- och charkbranschen gör att regeringen avsätter 2 miljoner kronor för en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska också identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen.

”Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att göra en grundlig inventering av kompetensbehovet i branschen och även titta på vilka åtgärder som krävs för att förbättra kompetensförsörjningen inom vår bransch. En bra kompetensförsörjning är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka”, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

Satsningen görs inom ramen för livsmedelsstrategins andra handlingsplan. Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger att tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är speciellt viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion:

”Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här. Jag ser därför att ett uppdrag om utveckling av kött- och charkutbildningar är ett viktigt första steg för att förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan.”

Branschen sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Kött- och charkindustrin är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning under förutsättning att relevanta utbildningar finns att tillgå.

Satsningen kommer att ske under 2020 och genomföras av branschorganisationen Kött och Charkföretagen (KCF).

Relaterade