Konsumenterna är osäkra på vad märkningen "bioteknik" innebär. Foto: Anna Lehrman, SLU

Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

22 oktober, 2019

Märkning av livsmedel bör kombineras med information om vad orden i märkningstexten betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”.

I en nyligen publicerad studie kunde forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, se att ordet ”bioteknik” på förpackningar med fisk skapar en osäkerhet hos konsumenterna. För vissa av deltagarna i studien räckte det med att det stod ”bioteknik” utan någon närmare förklaring, för att de istället skulle välja en dyrare vildfångad fisk.

De personer som uppgav att de tror att vetenskapen har en positiv inverkan på livsmedelskvaliteten, valde inte bort fisk märkt med ”bioteknik”. Forskarna såg ett positivt samband mellan kunskap och uppfattningen att bioteknik är något positivt.

”När konsumenter baserar sina val på vetenskaplig rationalitet, slutar de att oroa sig för om produkten i fråga känns naturlig eller inte”, säger Carl Johan Lagerkvist, professor i ekonomi och en av forskarna bakom studien.

”Om det ska gå att sälja lax i Sverige, som tagits fram med hjälp av bioteknik, behöver märkningen på förpackningen kombineras med ansträngningar för att minska förvirringen kring begreppet bioteknik bland konsumenterna.”

Carl Johan Lagerkvist påpekar också att han tycker det är märkligt att märkning med hormonbehandling inte uppfattades som mer negativt, eftersom en sådan behandling skulle medföra risker för att hormonrester skulle spridas till den omgivande miljön.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!