Svenska ostklassiker. Foto: Mariann Holmberg

Konkurrensverket stoppar köp av klassiska ostvarumärken

2 maj, 2019

Konkurrensverket förbjuder Svenska bönders klassiska ostar AB att köpa varumärkena Herrgård, Präst och Grevé från Svensk Mjölk, därmed stoppas affären.

Vi beklagar beslutet och ser fram emot att få detta prövat i en domstol. Dessa varumärken är under attack av den franska mejerijätten Lactalis som äger Skånemejerier AB och som har drivit process för att få varumärkena ogiltigförklarade. Konkurrensverkets beslut är skadligt för dessa varumärkens överlevnad och kommer att sätta ännu mer finansiell press på ekonomin på de svenska mjölkgårdarna”, säger Anders Fredrikson, VD för Norrmejerier och talesperson för Svenska bönders klassiska ostar AB.

2016 utmanade Skånemejerier AB Svensk Mjölks licensavtal med hänvisning till att ostvarumärkena Herrgård, Präst och Grevé har förlorat sin särskiljningsförmåga. I skiljedom ställde Skånemejerier krav på att få använda ostvarumärkena utan att följa gällande licensvillkor, som bland annat anger att tillverkningen sker med svensk mjölkråvara och enligt särskilda tillverkningsmetoder. Skiljedomen slog fast att klassikerna Herrgård, Präst och Grevé har en särställning som unika varumärken.

Den tänkta affären, som Konkurrensverket nu förbjuder, syftade till att stärka ostvarumärkenas långsiktiga utveckling. Anders Fredriksson menar att dagens beslut från Konkurrensverket försämrar skyddet för det tre svenska klassikerna:

”Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Arla Foods vill tillsammans ta över varumärkena i syfte att investera i dem, så att de inte degenereras, det vill säga skydda dem och se till att det värde som svenska bönder byggt upp i dessa varumärken i århundraden tas till vara och härigenom säkra så att svenska konsumenter även fortsättningsvis kan räkna med en ost av bästa kvalitet och att det är svensk – inte utländsk – mjölk i en Herrgård, Präst och Grevé. Om investeringar inte sker i varumärkena kommer de att degenereras och det blir fritt fram att sälja utländsk ost som Präst exempelvis.”

Relaterade