Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt

30 juni, 2022

Arvid Nordquist arbetar med Taking Root, Ecom Trading och Rainforest Alliance för att testa en ny metod som gör det enkelt att hantera, mäta och verifiera kolbildning hos småskaliga kaffeodlare. Syftet är att reducera klimatavtrycket i kaffeodling genom att genomföra åtgärder som kan verifieras och därmed användas i klimatfotavtrycksberäkningar. Genom att använda en kombination av mobildata, satellitbilder och maskininlärningsalgoritmer kan tusentals små kaffeodlingar mätas samtidigt med hjälp av en smarttelefon.

Första fasen med kartläggning av alla kaffeodlingar som ingår i projektet är nu avklarad. Nästa fas innebär att frön kommer att planteras i plantskolor och när de har vuxit planteras de ut på kaffegårdarna i samband med regnperioden.

”Då börjar man också kunna beräkna potentialen i projektet både vad gäller kollagring och ökad intäktsmöjlighet för kaffeodlarna. Det kommande året kommer att bli väldigt spännande”, säger Erica Bertilsson, hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist.

Sedan maj 2021 har mer än 1 500 hektar mark på kaffeodlingar i Nicaragua kartlagts. Ecom Trading, som är en nära samarbetspartner till Arvid Nordquist i Nicaragua, har hjälpt till att identifiera kaffeodlare att arbeta med i projektet. Taking Root, som utvecklade den tekniska plattformen, har utbildat Ecoms tekniker i att genomföra skogsinventeringar på kaffeodlarnas marker. Insamling av data för skogsinventeringar är avgörande för att bedöma utgångspunkten för koldioxidupptag och kolinlagring, som i sin tur ska säkerställa att projektet gör nytta. Efter undersökningar av marken och samarbete med kaffeodlarna kommer träd att planteras i de områden som har störst potential för återbeskogning och ger bönderna störst värde.

När träden har planterats kommer deras tillväxt och hur mycket kol de avlägsnar från atmosfären att kartläggas. Skogsinventeringsprocessen förenklas genom Taking Roots teknik, som innebär att kaffeodlingens omkrets kartläggs med hjälp av en mobilapp och skapar en fil över området som därefter laddas upp till plattformen. Taking Roots teknik genererar sedan slumpmässiga provtagningar inom detta område, vilket gör det möjligt för fälttekniker att göra mätningar på marken som därefter extrapoleras till hela det landområde som mäts. Dessa data kombineras med fjärranalysdata och satellitbilder för att skapa handfasta mätningar av kolbildning.

”Genom att använda Taking Roots mobilapp behöver teknikerna bara mäta cirka 10 procent av gårdens träd för att generera ett vetenskapligt robust resultat”, förklarar Will Sheldon, Commercial Director på Taking Root.

Marcus Schaefer, nordisk representant för Rainforest Alliance, berättar att det är inom jordbruket som de mesta av utsläppen av växthusgaser sker:

”Kaffe odlas i regel av småbrukare som är mycket sårbara för klimatförändringarnas effekter. För att stödja småskaliga odlares klimatarbete är det viktigt att utveckla prisvärda metoder som kan verifiera inlagring av kol och ge vägledning till vilka klimatsmarta odlingsmetoder som bör implementeras.”

Den första fasen i arbetet har gjort det möjligt för projektets partner att förstå småskaliga kaffeodlares behov. Projektet syftar till att utveckla en skräddarsydd lösning som ger kaffeodlarna ytterligare intäktsmöjligheter genom att genomföra klimatåtgärder som finansieras av inköp av kafferosterier som vill minska koldioxidutsläppen i sin värdekedja.

”Träd kan motverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen och hjälpa lantbrukare att behålla sin skördepotential över tid. Träd ger skugga och återställer naturliga livsmiljöer, reglerar vattentillgången och bekämpar erosion för att stödja jordbrukarnas jordbruksmetoder samtidigt som de absorberar koldioxid från atmosfären”, säger Will Sheldon.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!