Thomas Jensen är VD på Kiviks Musteri.

Kiviks Musteri säljer produktionsenheten i Stenhamra

3 augusti, 2022

Kiviks Musteri har beslutat att fokusera produktionen till Kivik. En konsekvens blir att produktionsenheten för främst legotillverkning av EMV i plastförpackningar i Stenhamra utanför Stockholm avyttras.

Kiviks Musteri avyttrar produktionsenheten i Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm för att kunna fokusera bolagets hela produktion till Kivik.

”Intresset för våra varor är stort bland konsumenter, men vi behöver anpassa hela verksamheten till de förutsättningar på marknaden vi har att förhålla oss till. Att vi nu fokuserar hela vår produktion av både egna och andras varumärken till Kivik frigör synergier nödvändiga för att möta en allt hårdare konkurrens inom svensk livsmedelsindustri. Det ger oss rätt förutsättningar att kunna fortsätta vara en stark aktör på den svenska marknaden”, säger Thomas Jensen, VD på Kiviks Musteri.

Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm förvärvades 2014 av Kiviks Musteri för främst legotillverkning av EMV i plastförpackningar. Den 1 oktober övertas verksamheten av det svenskägda familjeföretaget Deleo AB.

”Vi känner trygghet i att de nya ägarna kommer att driva verksamheten vidare på ett sätt som säkrar arbetsplatserna för de anställda, något som varit viktigt i vårt arbete med att lämna Stenhamra. Samtidigt är det viktigt att vi därmed säkrat att våra kunder även fortsättningsvis har tillgång till de svensktillverkade varor produktionen i Stenhamra är inriktad på”, säger Thomas Jensen.

Deleos ser en stor potential i att fokusera, stärka och utveckla verksamheten i Stenhamra, enligt VD Anton Bjurman:

”Intresset för livsmedel framställda i Sverige är stort och växer.”

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!