Bertrand Giorgi och Nils Österström, Tebrito.

Insektsodling renar rester från industrin och blir ny näring

27 januari, 2021

Rester från massaindustrin blir näring för insekter, som blir mat och foder, medan insekternas spillning blir ny näring för skogsplantor. Det är startupbolaget Tebritos senaste idé, som nu testas tillsammans med bland andra RISE Processum och SCA.

Startup-bolaget Tebrito i Orsa jobbar sedan flera år tillbaka med att ta fram ett system för odling av insekter som livsmedel. Bolagets testanläggning producerar 100 kilo mjölmaskar i veckan och en fullskalig odling skulle kunna odla fram hundratals ton varje år.

Under förra året provade Tebrito att använda bioslam från massaindustrin som näring för mjölmaskarna, i stället för rester från spannmålsindustrin. Det visade sig fungera – och öppnade för en helt ny och unik värdekedja.

”Vi kan hjälpa pappersindustrin att göra något bra, på flera olika sätt, av något som idag kostar dem pengar att bli av med. De blir mer cirkulära, får mindre utsläpp och blir mer miljövänliga. Och för oss innebär det att vi nästan kan få betalt för att föda våra larver”, säger Nils Österström, som är Tebritos VD och medgrundare.

Nu återstår att utreda exakt vad produkterna av den nya processen kan användas till. Sannolikt passar de mjölmaskar som delvis fötts upp på bioslam bäst för produktion av foder, som fiskfoder, snarare än som livsmedel för människor. Spillningen, ”frasset” på fackspråk, testas som gödning på skogsplantor.

SCA fick tidigt information om försöken med bioslam, och under 2020 har Tebrito som ett av fem bolag deltagit i Forest Business Accelerator, ett program från BizMaker med SCA, RISE Processum och IBM som partners.

”Vi försöker alltid hitta nya möjligheter där våra restströmmar kan skapa nytta och nya värden. Det är extra roligt när en sidoström som vi har kan matchas med en produkt med stort marknadsbehov, det vill säga protein för olika typer av foder. Dessutom innebär processen produktion av gödsel för plantor. Vi kommer tillsammans att jobba vidare för att testa denna möjlighet”, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Tebrito befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, där man parallellt ser över hur produktionen kan automatiseras med hjälp av AI. Nils Österström tror att försöken med bioslam kan bidra till bolagets utveckling och bli en viktig del av verksamheten. Tebrito har bland annat sökt och fått pengar från RISE Processums FoU-råd.

Läs mer om Forest Business Accelerator här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!