Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister och Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet. Foto: Livsmedelsföretagen, Riksdagen och Livsmedelsarbetareförbundet.

Ingen brist på utmaningar för Sveriges nya landsbygdsminister

1 december, 2021

Sverige har fått en ny landsbygdsminister med ansvar för livsmedelsfrågor. Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen välkomnar Anna-Caren Sätherberg till en av Sveriges viktigaste och mest dynamiska industrier som står inför flera stora utmaningar.

Efter att både Jennie Nilsson och Ibrahim Baylan på kort tid har lämnat regeringen var positionen som landsbygdsminister vakant. När Magdalena Andersson presenterade sin nya regering utsågs Anna-Caren Sätherberg till landsbygdsminister.

”Det är glädjande att vi nu åter har en minister med särskilt ansvar för genomförandet av livsmedelsstrategin. Det krävs om vi ska nå målen och öka en hållbar livsmedelsproduktion”, säger Eva Guovelin, förbundsordförande i Livsmedelsarbetareförbundet.

Livsmedelsföretagens VD Björn Hellman hade helst sett en dedikerad livsmedelsminister, som kan ta ett helhetsgrepp om de utmaningar som livsmedelsindustrin står inför.

”Den svenska livsmedelsindustrin står inför flera stora utmaningar, till exempel en extremt kostsam omställning till hållbar produktion, rekordhöga kostnader för råvaror, drivmedel och energi, hårdnande konkurrens från utlandet och brist på kompetent personal, för att nämna några. Helst hade vi sett en dedikerad livsmedelsminister som kan ta ett helhetsgrepp om de här frågorna, men nu ser vi fram emot att tillsammans med Anna-Caren Sätherberg skapa förutsättningar för en mer konkurrenskraftig, robust och hållbar svensk livsmedelsindustri”, säger Björn Hellman

Anna-Caren Sätherberg (S) är född 1964 och bosatt i Åre, där hon tidigare har haft kommunala uppdrag. Hon har suttit i riksdagen för Jämtlands län sedan 2014 och är bland annat ledamot i näringsutskottet och krigsdelegationen. Sveriges nya landsbygdsminister har jobbat med landsbygdsfrågor på olika nivåer och har även en bakgrund inom turistnäringen.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!