Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har ett flerårigt regeringsuppdrag för ett minskat matsvinn. Fler gör mer – Handlingsplan för minskat matsvinn innehåller 42 åtgärder för minskat matsvinn.

Matsvinnet uppmärksammas i hela världen

29 september, 2020

Den 29 september är det premiär för den internationella matsvinnsdagen – International Day of Awareness of Food Loss and Waste (#FLWDay) – som FN har instiftat. I Sverige uppmärksammas dagen genom kommunikationssatsningen Hela Sverige får #svinnsikt, som genomförs vecka 40-41.

Majoriteten av allt matsvinn uppstår i hemmen. Ändå tror många att det är andra som slänger mat, inte de själva. Nu vill Livsmedelsverket, tillsammans med andra aktörer, öka insikten om hur mycket mat som faktiskt slängs i onödan – och att det går att göra något åt det.

”Vi vill peppa alla konsumenter att mäta hur mycket mat som slängs i onödan under en dag och hoppas vår svinnsikts-coach kan inspirera fler att ta vara på den resurs som maten är. Det kan bli win-win både för miljön och för plånboken”, säger Livsmedelsverkets projektledare Karin Fritz.

Flera myndigheter, livsmedelsbranschen och andra organisationer kraftsamlar under devisen Hela Sverige får #svinnsikt i slutet av september. På Livsmedelsverkets webbplats finns det nya testet svinnsikts-coachen, en möjlighet att få koll på sitt matsvinn och tipsas om enkla förändringar.

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har ett flerårigt regeringsuppdrag för ett minskat matsvinn. Arbetet innebär samarbete med en stor mängd olika aktörer.

”Det är glädjande att matsvinnsfrågan engagerar så många! Alla – producenter, förpackningsindustrin, handeln, offentliga verksamheter, myndigheter och vi konsumenter – behöver hjälpas åt om vi ska lyckas minska matsvinnet”, säger Karin Fritz.

Livsmedelsverkets sida om matsvinn

EU:s webbplats om kampanjer under internationella matsvinnsdagen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!