Icas vägtransporter ska vara fossilfria senast 2030

15 augusti, 2019

Senast 2030 ska alla vägtransporter inom ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. I storstadsregionerna ska det ske redan 2025.

ICA Gruppens nya bränslestrategi tar ett helhetsgrepp på vägtransporter och inkluderar även leverantörernas intransporter till Icas lager, såväl nationella och europeiska.

Idag körs majoriteten av Icas transporter på fossilfria bränslen, men nu krävs ytterligare insatser för att kunna behålla och öka dessa nivåer, säger Per Strömberg, VD i ICA Gruppen.

”Utvecklingen inom förnybara bränslen går framåt, men den behöver påskyndas om vi ska ha möjlighet att vara fossilfria till 2030. Det finns en hel del utmaningar kring denna omställning där teknik inom fordonsutveckling, tillgänglighet och infrastruktur för fossilfria bränslen, prisbild på fordon och bränslen, samt osäkerheter kring politiska beslut är några av de viktigaste.”

Ica kommer att accelerera investeringarna i ny teknik och fossilfria bränslen samt utvärdera hur initiativ för att öka nationell produktion av biobränslen kan stöttas. För att ge en tydlig riktning både internt och för Icas transportörer har ett verktyg tagits fram för att underlätta prioriteringen i omställningsarbetet mot minskad klimatpåverkan.

”Bränsleprioriteringen ska guida verksamheten vid val av fordonstyp och bränsle och rankar befintliga bränslen utifrån sin klimatpåverkan. Vi tror på en diversifiering av olika bränslen och vi kommer därmed att fortsätta det arbete som vi redan gör med att testa olika typer av fossilfria bränslen. Till exempel är eldrivna fordon något vi kommer titta närmare på”, säger Per Strömberg.

Icas arbete med att överföra vägtransporter till järnväg och sjöfart i så stor utsträckning som möjligt kommer också att fortsätta och intensifieras.

Relaterade