Icas framtidsrapport: Framtidens butik är flera olika butiker

5 maj, 2022

Den traditionella butiken kommer att spela en viktig roll även i framtiden men butikerna kommer att se mer olika ut. Det visar Icas framtidsrapport 2022, som tar sikte på den fysiska butiken. Andra insikter är att framtidens kunder ställer höga krav på en enkel, lugn och trevlig upplevelse i butiken samt ett helhetstänk i fråga om hållbarhet.

Icas framtidsrapport, som publiceras för sjätte året i rad, tar i år sikte på den fysiska butiken, vilka omvärldsförändringar som kommer att forma den samt vilka behov och drivkrafter som konsumenten har tio år framåt.

Enligt rapporten finns det idag lite som pekar på att den traditionella butiken kommer att försvinna, trots att framväxten av nya koncept, som e-handelsbutiker och dark-stores, ofta beskrivs som utmanare. Både experter och handlare är överens om att dagligvarubutiken utgör en konkurrenskraftig lösning i många år framöver och bland konsumenterna är 9 av10 nöjda med sitt sätt att handla dagligvaror.

”Den fysiska butiken representerar fortfarande flera funktionella och emotionella värden för en majoritet av kunderna. Samtidigt behöver vi ständigt utveckla och framtidssäkra de fysiska butikerna för att fortsatt attrahera våra kunder”, säger Anders Svensson, VD på Ica Sverige.

Demografiska förändringar, ett stort matintresse och ökad efterfrågan på specialkost innebär att framtidens dagligvarubutik kommer att behöva anpassa sig efter lokalsamhällets förväntningar och bygga starka relationer till sin lokala marknad. Det blir också viktigare för dagligvarubutiken att fungera mer elastiskt. Det kan dels handla om att förlänga det fysiska erbjudandet med e-handel eller att kombinera bemannade butiker med obemannade satelliter, dels om att kreativt utveckla erbjudanden och tjänster som svar på lokal efterfrågan, utveckla erbjudanden för automatisk påfyllning eller skapa nya lösningar för exempelvis färdigmat och måltidsservice.

Ur konsumenternas perspektiv så utmärks en bra butik av att den välordnad och enkel att hitta i (69%) samt att den har ett stort och bra utbud av närproducerade varor (44%) och kunnig personal (43%). Parallellt med detta finns dock en önskan om att framtidens butik utformas mer för att svara upp mot att vara lugn, avkopplande och rofylld (47%). Det finns även en efterfrågan på det hälsosamma och sunda (38%) samt det omtänksamma och medmänskliga (33%). Hållbarhet är också viktigt för konsumenterna och i flera avseenden efterfrågas hållbarhetsperspektiv i framtidens butik.

”Butiksbesöket är inte nödvändigtvis något som ska avhandlas så snabbt som möjligt, utan en möjlighet till egentid och inspiration. Detta blir kanske extra viktigt i relation till att göra beställningar online – då vill vi att den fysiska butiken ska addera ett mervärde”, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica.

Insikter och slutsatser i Icas framtidsrapport Din matbutik 2032 – en lokal och elastisk affär baseras på deskresearch, en omfattande enkätstudie, intervjuer med konsumenter, experter, entreprenörer och dagligvaruhandlare samt analys av diskussioner om dagligvarubutiken på internet. Enkätstudien genomfördes i november 2021 med deltagare från Norstats Guldpanel i åldrarna 18-74 år. Totalt samlades drygt 3 000svar in. Majoriteten av frågorna i enkäten har minst 3 022 respondenter.

Rapporten kan laddas ner här

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!