Ica Gruppen får pris av FN för sitt klimatarbete

6 oktober, 2021

FN meddelar att Ica Gruppen får pris för sin klimatambition ”Bortom Klimatneutralitet”. Priset kommer att delas ut i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. Ica prisas för arbetet för att uppnå en klimatneutral verksamhet och ambitionen att samtidigt driva förändring för minskat klimatavtryck såväl bakåt i leverantörskedjan som framåt, i konsumentled.

Ica Gruppens egen verksamhet blev klimatneutral 2020, efter att utsläppen minskats med 76 procent sedan 2006. De klimatutsläpp som kvarstår i den egna verksamheten klimatkompenseras, samtidigt som koncernen tar sikte på målet om netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030 och ett halverat klimatavtryck från kundernas inköp av livsmedel till samma år.

Totalt utses elva vinnare i UN Global Climate Action Awards, varav fyra i kategorin Climate Neutral Now där Ica ingår. Priset kommer att delas ut på FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. De vinnande bidragen anses vara innovativa och skalbara, det vill säga möjliga för fler att följa.

2016 tilldelades Ica Gruppen motsvarande FN-pris i kategorin Informations- och kommunikationsteknologi för projektet Klimaträtt, vilket gör Ica till det enda svenska bolag som har tilldelats FN-priset två gånger.

Ica var den första dagligvaruaktören i Sverige som fick sina klimatmål godkända av Science Based Targets 2018 och först med att sätta mål för en minskad klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel.

”Upp emot en tredjedel av det globala klimatavtrycket kommer idag från livsmedelsproduktion och här har vi i dagligvaruhandeln en unik möjlighet att påverka, eftersom vi är en länk mellan produktion och konsumtion. Att ta ansvar för, och försöka påverka, utsläppen som vår konsumtion ger upphov till är något alla i handeln kan göra”, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen.

Ica Gruppens klimatambition:

  • uppnå netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten till 2030
  • halvera klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 2030, jämfört med 2020
  • de största leverantörerna ska ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!