Foto: Albin Andersson

Honungsbin bidrar till allt större ekonomiska värden

25 februari, 2020

Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering har ökat med 85 procent – till mellan 315 och 641 miljoner kronor – sedan 2009. Det visar Jordbruksverkets rapport ”Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige”.

Det ökade värdet beror främst på en ökning av arealen med höstraps, klöverfrö och åkerböna samt en ökning av pris och skördenivå i många arter av frukt och bär. 75 procent av pollineringens ekonomiska värde härrör från tre grödor: äpplen, jordgubbar och oljeväxter. I beräkningarna används priserna som biodlaren, lantbrukaren eller trädgårdsodlaren erhåller för sina produkter innan förädling.

”Det är glädjande att honungsbinas värde i lantbruket har ökat men vi saknar fortfarande pollinerande insekter i slättbygden för att vi ska uppnå en optimal pollinering av våra grödor”, säger Thorsten Rahbek Pedersen, enhetschef för rådgivningsenheten söder.

Även mängden och värdet av honungs- och vaxproduktionen i Sverige har ökat markant. Betydligt fler biodlare och högre vax- och honungspris har bidragit till att värdet har ökat från 117-135 miljoner kronor 2009 till 323-343 miljoner kronor 2019.

”Det är tillfredsställande och visar på det kraftigt ökade intresset för biodling. Biodlarna bidrar till målen i livsmedelsstrategin om en ökande hållbar matproduktion”, säger Björn Gustavsson, rådgivare inom biologisk mångfald och bihälsa på Jordbruksverket.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!