Elin Martinsson tar emot stipendiechecken från Patrik Myrelid, Lanmännen.

Hon får Lantmännens stipendium ”Från jord till bord”

16 oktober, 2020

Elin Martinsson får Lantmännens och Ultuna Studentkårs ”Från jord till bord-stipendium” 2020 för sin uppsats, där hon vidareutvecklar modellen för eko-effektivitet på svenska mjölkgårdar. Modellen bygger på konceptet att fler varor och tjänster kan produceras samtidigt som färre resurser används.

”Elin Martinsson har gjort ett utmärkt arbete med att utveckla beräkningsmetodiken för eko-effektivitet, vilket kommer att hjälpa de svenska mjölkbönderna att minska sina miljöavtryck. Uppsatsens slutsats är viktig: att produktiviteten inom den svenska värdekedjan för mjölk har potential att öka på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som miljömål kan uppnås”, säger Patrik Myrelid, som är strategichef på Lantmännen.

Stipendiet delades ut den 15 oktober och i juryns motivering står bland annat: ”Kommittén anser att stipendiaten genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap om hur hållbarhet, produktivitetsförbättring och lönsamhet kan uppnås – från jord till bord”.

Elin Martinsson läser masterprogrammet ”Environmental Economics and Management” vid SLU och har även en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Från jord till bord-stipendiet ges ut årligen och syftar till att belöna framstående studentarbete som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt.

Uppsatsen ”Eco-efficiency in Swedish dairy farms – Incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency” kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!