Halla Gård är en av de första samarbetsgårdarna inom HKScans Gårdsinitiativet.

HKScan startar Klimatråd för en mer hållbar köttproduktion

26 mars, 2021

HKScan inrättar ett klimatråd med representanter för sina leverantörer. Syftet med klimatrådet är att skapa ett forum för kompetens- och informationsutbyte kring nya initiativ och metoder på vägen mot HKScans övergripande mål – en hållbarare köttproduktion och en klimatneutral värdekedja år 2040.

För ett år sedan startade HKScan Gårdsinitiativet, ett samarbete med utvalda gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds unika förutsättningar. Gårdarna stöttas av HKScans verktyg, som listar insatser för bland annat ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

Som ett nästa steg inrättas nu ett klimatråd med representanter för HKScans leverantörer. Syftet är att skapa ett forum för kompetens- och informationsutbyte, där nya hållbarhetsinitiativ och metoder som arbetas fram inom ramen för Gårdsinitiativet kan förankras, anpassas och finslipas innan de skalas upp och implementeras på bredare front hos alla HKScans kontrakterade leverantörer.

”Genom att inrätta ett speciellt Klimatråd vill vi signalera hur viktigt det är för oss på HKScan att utveckla, förankra och realisera initiativ och metoder för en hållbarare köttproduktion i nära samarbete med lantbrukarna. Det är med hjälp av deras unika kompetens, som vi kan och ska lyckas hitta de bästa vägarna mot klimatneutralitet för svenskt kött”, säger Magnus Lindholm, Operativ chef för HKScan Sverige.

Sedan början av 2000-talet har HKScan minskat sitt klimatavtryck från den egna verksamheten med 74 procent. Koncernens övergripande mål är netto noll år 2025. Målsättningen för hela värdekedjan, från gård till gaffel, är att den ska vara klimatneutral senast i slutet av år 2040.

Klimatrådet leds av Sara Samuelsson som är projektledare för Gårdsinitiativet hos HKScan. Läs mer om Gårdsinitiativet här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!